Výkop základových pásů, úprava terénu, odvoz zeminy, dovoz sypkého materiálu a hutnění