výkopové práce, navezení podkladu, pokládka plynovodního potrubí, zhutnění, navezení zásypu, odvoz zbývající zeminy