Výkopové práce, odvoz zeminy, položení kanalizace včetně podkladu, dovoz sypkého materiálu, opakované hutnění a asfaltování části silnice