Provedení výkopových prací, odvoz zeminy, celková úprava terénu, dovoz sypkého materiálu, následné rozprostření a hutnění štěrku.