navezení zeminy, hutnění hráze, navezení kameniva, zanesení kameniva do hráze