Naše firma je specializovaná na zemní práce při různých typech projektů, včetně menších stavebních projektů. Můžeme poskytnout individuální přístup a spolupracovat s našimi zákazníky po celou dobu projektu. Naši odborníci jsou zkušení a schopni zvládnout zemní práce rychle a efektivně pro jakýkoli typ projektu.


Projekt RD Žežice – podzim 2022/jaro 2023, Příbram Žežice

výkopové práce pro komunikaci (500m), zasíťování pozemků (kanalizace, vodovod, elektřina), výstavba chodníků, elektrické osvětlení, přípravné práce pro asfaltování, odvoz zbývající zeminy


Parkoviště PL Lnáře – červenec 2023, Lnáře

výkopové práce, příprava podkladu, položení obrubníků, dláždění, veřejné osvětlení, oprava zaznačení


Demolice staré budovy – březen 2023, Vrančice

demolice, oddělení materiálů, odvoz suti


Oprava hráze rybníku – zima 2022, Fialův rybník Příbram

navezení zeminy, hutnění hráze, navezení kameniva


Pokládka vodovodu – únor 2023, Halex Příbram

výkopové práce, navezení podkladu, pokládka vodovodního potrubí, zhutnění, navezení zásypu, odvoz zbývající zeminy


Stavba bazénu – srpen 2022, Francie

Výkopové práce, odvoz zeminy, založení základů, zdění bednění, obkládání bazénu, zahradnické práce kolem bazénu


Stavba jízdárny – jaro 2021, Obecnice

Provedení výkopových prací, odvoz zeminy, celková úprava terénu, dovoz sypkého materiálu, následné rozprostření a hutnění štěrku.


Kanalizace – duben 2021, Příbram – Nová hospoda

Výkopové práce, odvoz zeminy, položení kanalizace včetně podkladu, dovoz sypkého materiálu, opakované hutnění a asfaltování části silnice


Základové pásy – podzim 2020, Mateřská škola Lety

Výkop základových pásů, úprava terénu, odvoz zeminy, dovoz sypkého materiálu a hutnění